Aby zapoznać się z miejską ofertą mieszkań należy wybrać w wyszukiwarce opcję „Mieszkania” w zakładce „Typ nieruchomości”, a następnie skorzystać z opcji „Szukaj”. W wynikach pojawią się wszystkie mieszkania, jakie Miasto oferuje do sprzedaży.

Zastrzega się zmianę zestwienia z uwagi na trudności formlano-prawne uniemożliwiające przygotowanie nieruchomości do zbycia oraz przygotowanie nieruchomości nie ujętych w zestawieniu.